top of page
โรคเหงือก และ โรคปริทันต์

โรคเหงือก คือการอักเสบของเหงือก และการติดเชื้อของกระดูกล้อมรอบฟัน ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในคราบพลัค และหินปูน ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจจะทำให้ฟันโยก และหลุดออกมา หรืออาจจะต้องถอนไปในที่สุด

ขั้นตอนของโรคเหงือก
ขั้นตอนโรคเหงือกอักเสบ
การรักษาโรคเหงือก
  • ในระยะเริ่มแรก สามารถรักษาโดยการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก โดยการแปรงฟัน และการใช้ใหมขัดฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียสะสม

  • โดยอาจต้องให้ทันตแพทย์ดูและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้หินปูนสะสม

  • ในกรณีที่โรคปริทันต์รุนแรงมากขึ้น ต้องให้คุณหมอเฉพาะทางดูแลทำความสะอาด และเกลารากฟัน ในบางกรณีอาจต้องมีการผ่าตัดเพื่อปลูกกระดูกทดแทน ในส่วนที่หายไป

  • คลินิกทันตกรรมแมกไม้ มีคุณหมอเฉพาะทางโรคเหงือก ดูแลรักษา และป้องกันไม่ให้โรคเหงือกลุกลามไปเป็นโรคปริทันต์อักเสบนะคะ

bottom of page