top of page
รากเทียม

รากเทียมมักจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ในกรณีที่มีการสูญเสียฟันไป

 

การรักษาด้วยรากเทียมคือการฝังรากเทียมเข้าไปในกระดูกขากรรไกร โดยวัสดุที่ใช้ทำรากเทียมนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเข้ากันได้ และยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้อย่างแข็งแรง

 

ซึ่งตัวรากเทียมนี้จะทำหน้าที่เป็นรากฟันรากใหม่ไว้รองรับแรงบดเคี้ยว

 

รากเทียมเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งจะทำให้คนไข้ที่มีการสูญเสียฟันสามารถกลับมาเคี้ยวอาหาร คุย ยิ้ม หัวเราะ ได้อย่างมั่นใจ

 

รากเทียมจะมี 3 ส่วนหลักที่ประกอบกันคือ

1.  รากเทียม มีหน้าที่ทดแทนรากฟัน ซึ่งจะยึดกับกระดูกขากรรไกร

2. แกน(Abutment) จะเป็นส่วนที่ยึดรากเทียมกับครอบฟันเข้าด้วยกัน

3. ครอบฟัน (crown) ครอบฟันจะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร ซึ่งครอบฟันนี้จะมีรูปร่างเหมือนฟันธรรมชาติ เพื่อความสวยงาม และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนไข้อีกด้วย

ส่วนประกอบของรากเทียม
bottom of page