top of page
วิธีการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟัน
ระหว่างติดเครื่องมือจัดฟัน
แน่นอนว่าหลังจากติดเครื่องมือจัดฟัน แล้วจะมีเศษอาหารติดฟันได้ง่ายกว่าปกติ และการทำความสะอาดฟันทำได้ยากขึ้นด้วย อาจจะนำมาซึ่งฟันผุ
ซึ่งทุกๆ คนคงไม่อยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นแล้วหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไป ต้องใส่ใจทำความสะอาดช่องปากมากกว่าเดิมนะคะ 

 

การแปรงฟัน

1. เลือกใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม 

2. เริ่มแปรงส่วนบนของเครื่องมือจัดฟัน และส่วนล่างของเครื่องมือจัดฟัน ในลักษณะการเเคลื่อนไหว เป็นวงกลมเล็กๆ

  • ค่อยๆ ขยับจากฟันกรามบนขวา แปรงมาทางฟันหน้า แล้วจึงขยับไปทางฟันกรามบนซ้าย

  • อย่าลืมแปรงฟันด้านเพดาน และด้านสบฟันด้วยค่อยๆ แปรงไม่ต้องรีบนะคะ

3. เริ่มแปรงฟันล่างในลักษณะเดียวกัน แปรงส่วนบนของเครื่องมือจัดฟัน และส่วนล่างของเครื่องมือจัดฟัน ในลักษณะการเเคลื่อนไหว เป็นวงกลมเล็กๆ

  • ค่อยๆ ขยับจากฟันกรามล่างขวา แปรงมาทางฟันหน้าล่าง แล้วจึงขยับไปทางฟันกรามล่างซ้าย

  • อย่าลืมแปรงฟันด้านลิ้น และด้านสบฟันด้วยนะคะ 

End Tuft Brush

ในบางกรณีที่แปรงสีฟันมีขนาดใหญ่เกินไป อาจจะต้องใช้แปรงสีฟันขนาดเล็ก (End tuft brush) มาใช้ในตำแหน่งที่แปรงไม่ถึง

การใช้แปรงซอกฟัน

ในขณะที่จัดฟันจะมีเศษอาหารเข้าไปติดระหว่างเครื่องมือจัดฟันได้ง่ายมาก การใช้แปรงซอกฟัน (Proxabrush) ก็มีความจำเป็นในการทำความสะอาดฟัน

ลักษณะที่เรียวยาวของแปรงซอกฟัน สามารถเข้าไปตามร่องฟัน หรือซอกของเครื่องมือจัดฟันที่ แปรงสีฟันธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้

การใช้ไหมขัดฟัน
  1. ค่อยๆสอดไหมขัดฟันเข้าไประหว่าเครื่องมือของแต่ละซี่

  2. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดด้านข้างของตัวฟัน และใต้เหงือก ในลักษณะถูขึ้นลงอย่างเบาๆ

  3. ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้งนะคะ

ในบางกรณีที่ไหมขัดฟันนิ่มสอดได้ยาก อาจจะต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ที่สอดไหมขัดฟัน (Floss threader)”  ร่วมด้วย

bottom of page